Wednesday, 28. August 2019, Hãy chờ đáy thực, đừng nghe 'cò' thổi., "Bất động sản Việt Nam vẫn đang cố kéo dài sự sống, vẫn đang lằng nhằng đợi chết. Đây là một điều nguy hiểm, vì nếu nó có chữ "the end" rồi thì mọi người biết mà đi về, kiếm phim khác coi. Còn nếu nó vẫn chưa đâu ra đâu, chưa chết, vai chính vẫn nằm ừ ...

from 28. August 2019 - 0:00

Hãy chờ đáy thực, đừng nghe 'cò' thổi.

754 people attending
Event description
Bầu Đức: BĐS Việt Nam bây giờ càng làm càng chết

"Trong khi thị trường BĐS trong nước không ai nói được khi nào mới có dấu hiệu phục hồi thì Hoàng Anh Gia Lai lựa chọn giải pháp an toàn là đầu tư vào thị trường BĐS nước ngoài".

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ với báo Đất Việt sau biến cố nhân sự tại tập đoàn này.

"Bất động sản Việt Nam vẫn đang cố kéo dài sự sống, vẫn đang lằng nhằng đợi chết. Đây là một điều nguy hiểm, vì nếu nó có chữ "the end" rồi thì mọi người biết mà đi về, kiếm phim khác coi. Còn nếu nó vẫn chưa đâu ra đâu, chưa chết, vai chính vẫn nằm ừ ..., Hãy chờ đáy thực, đừng nghe 'cò' thổi. event

HPAC Testing

HPAC Testing

Tuesday 01. October 2019
871 shares
Manchester, MO

Manchester, MO

Friday 04. October 2019
841 shares
2019 Grand Design RV's Southern California Rally
Thursday 17. October 2019
781 shares
Marco Polo Pool Club: Paolo's list
Tuesday 01. October 2019
605 shares
Eating free donuts thinking about existential dread
Tuesday 15. October 2019
567 shares
Throw Your Bae in the Bay
Tuesday 01. October 2019
497 shares
2019 Women of Drummer Contest Weekend
Friday 27. September 2019
392 shares
A BIG Devon Wedding Fayre
Sunday 06. October 2019
301 shares
Gana un IPAD por lanzamientoooo
Tuesday 24. September 2019
283 shares
Naughty Bling Bling Night at The SPOTT
Saturday 28. September 2019
274 shares
Find more interesting events
Get event recommendations based on your Facebook taste. Get it now!Show me the suitable events for meNot now