Wednesday, 28. August 2019, Hãy chờ đáy thực, đừng nghe 'cò' thổi., "Bất động sản Việt Nam vẫn đang cố kéo dài sự sống, vẫn đang lằng nhằng đợi chết. Đây là một điều nguy hiểm, vì nếu nó có chữ "the end" rồi thì mọi người biết mà đi về, kiếm phim khác coi. Còn nếu nó vẫn chưa đâu ra đâu, chưa chết, vai chính vẫn nằm ừ ...

from 28. August 2019 - 0:00

Hãy chờ đáy thực, đừng nghe 'cò' thổi.

754 people attending
Event description
Bầu Đức: BĐS Việt Nam bây giờ càng làm càng chết

"Trong khi thị trường BĐS trong nước không ai nói được khi nào mới có dấu hiệu phục hồi thì Hoàng Anh Gia Lai lựa chọn giải pháp an toàn là đầu tư vào thị trường BĐS nước ngoài".

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ với báo Đất Việt sau biến cố nhân sự tại tập đoàn này.

"Bất động sản Việt Nam vẫn đang cố kéo dài sự sống, vẫn đang lằng nhằng đợi chết. Đây là một điều nguy hiểm, vì nếu nó có chữ "the end" rồi thì mọi người biết mà đi về, kiếm phim khác coi. Còn nếu nó vẫn chưa đâu ra đâu, chưa chết, vai chính vẫn nằm ừ ..., Hãy chờ đáy thực, đừng nghe 'cò' thổi. event

Sparking Reading Excitement!

Sparking Reading Excitement!

Tuesday 11. August 2020
11 shares
Bursting with good behavior!

Bursting with good behavior!

Tuesday 11. August 2020
11 shares
Paideia Power!
Tuesday 11. August 2020
10 shares
Blasting the Standards!
Tuesday 11. August 2020
6 shares
The Shawshank Redemption Movie Night
Sunday 30. August 2020
3 shares
The Improv Comedy Power Hour
Saturday 22. August 2020
2 shares
City of London Metropolitan Networking Breakfast
Thursday 03. September 2020
3 shares
Four Finger Discount
Thursday 20. August 2020
1 shares
Free Jokes!
Thursday 13. August 2020
1 shares
Free Jokes!
Thursday 27. August 2020
1 shares
Find more interesting events
Get event recommendations based on your Facebook taste. Get it now!Show me the suitable events for meNot now