Wednesday, 22. January 2020, Rogiet Community Church Hall, Responding to Planning Applications & Maximising your Influence/Ymateb i Geisiadau Cynllunio a Gwneud y Mwyaf o’ch Dylanwad

from 22. January 2020 - 17:30 till 20:30

Rogiet Community Church Hall

Show map
Event description
A focused training session on planning applications. Introducing tools and knowledge to guide councils in how to respond to applications, ensuring comments have effect and are appropriate for their area.
This training session runs for 2.5 hours, with a 15 minute break. It is fully interactive with opportunities for questions and answers throughout.
The training session will provide:

A brief overview of planning


Insight into the planning application process, application decisions and the officer’s report


Information of the importance of making links with LDP policies


A look at material considerations – what they are and why they matter?


Show more

Guidance on how to improve your responses on planning applications


Advice on how to find the relevant information you need to improve your responses

Sesiwn hyfforddi yn canolbwyntio ar geisiadau cynllunio. Cyflwyno offer a gwybodaeth er mwyn tywys cynghorau trwy sut i ymateb i geisiadau, a sicrhau bod eu sylwadau yn effeithiol a phriodol ar gyfer eu hardal.
Bydd y sesiwn hyfforddi hon yn para am 2.5 awr gyda saib o 15 munud. Mae’n hollol ryngweithiol gyda chyfleoedd i holi ac ateb trwy gydol yr amser.
Bydd y sesiwn hyfforddi yn darparu:

Trosolwg byr ar gynllunio
Mewnwelediad i’r broses cais cynllunio, penderfyniadau ar geisiadau ac adroddiad y swyddog
Gwybodaeth ar bwysigrwydd gwneud cysylltiadau â pholisïau’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl)
Golwg ar ystyriaethau perthnasol – beth ydyn nhw a pham maent o bwys?
Canllawiau ar sut i wella eich ymatebion i geisiadau cynllunio

Responding to Planning Applications & Maximising your Influence/Ymateb i Geisiadau Cynllunio a Gwneud y Mwyaf o’ch Dylanwad, Rogiet Community Church Hall event

Find more interesting events
Get event recommendations based on your Facebook taste. Get it now!Show me the suitable events for meNot now