Sunday, 26. April 2020, St. Fagans National Museum of History, Cyflwyniad i Waith Lledr | Introduction to Leatherwork

from 26. April 2020 - 10:30 till 16:00

St. Fagans National Museum of History

Show map
Event description
Scroll down for English
Cwrs diwrnod yn rhoi’r cyfle i chi droi eich llaw at waith lledr yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.
Mewn grŵp bychan dan ofal clocsiwr yr Amgueddfa, Geraint Parfitt, byddwch chi’n dysgu sut i dorri, pwytho a siapio lledr, a chreu pwrs bach hardd.Mae hwn yn gwrs addas i ddechreuwyr ac mae’r pris yn cynnwys yr holl ddeunyddiau angenrheidiol.
Caiff lluniaeth ysgafn ei darparu. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle. Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio - casglwch eich tocyn parcio o'r dderbynfa wrth : Mae hwylusydd y cwrs hwn yn ddwyieithog (Cymraeg/Saesneg).Hygyrchedd: Mae rhai o ofodau dysgu’r Amgueddfa 5 munud ar droed o’r prif adeilad a’r maes parcio – cysylltwch â digwyddiadau@ cyn archebu i drafod anghenion hygyrchedd.
Gostyngiadau: Myfyrwyr gyda cherdyn NUS, pobl sy’n derbyn budd-daliadau. Pobl dros 60 oed a dan 18* (rhaid i blant 16–18 fod yng nghwmni oedolyn sy’n cymryd rhan)
Defnyddiwch CF5 6XB ar gyfer llywio lloeren.
_________________________________________________
This one day course is a chance to try your hand at leatherworking in the inspirational setting of St Fagans National Museum of History.
Working as part of a small group under the guidance of Geraint Parfitt, the Museum clog maker, you’ll learn how to cut and stitch and shape leather to create your own beautiful travel pouch.The workshop is suitable for complete beginners - the price includes all materials and equipment required for the day.
Light refreshments will be provided. You are welcome to bring a packed lunch or visit our on-site catering facilities. The price of this course includes parking – collect your parking pass from the reception desk on arrival.
All tickets for this event must be purchased in advance.
Language: The facilitator for this course is bilingual (Welsh/English) Accessibility: Some of the Museum's learning spaces are up to 5 minute walk from the main building and carpark – please contact events@ prior to booking to discuss any accessibility requirements.
Concession eligibility: Students with NUS or those in receipt of benefits. Over 60’s, Under 18’s* (16-18 year olds must be accompanied by a participating *****)
Use postcode CF5 6XB for satnav

Cyflwyniad i Waith Lledr | Introduction to Leatherwork, St. Fagans National Museum of History event

Cardiff Jobs Fair

Cardiff Jobs Fair

Wednesday 21. October 2020
1 shares
Speed Dating Cardiff ages 22-34, (guideline only)

Speed Dating Cardiff ages 22-34, (guideline only)

Wednesday 23. September 2020
3 shares
Safety for Directors
Wednesday 17. June 2020
1 shares
Safety for Directors
Wednesday 18. November 2020
1 shares
Speed Dating Cardiff ages 22-34, (guideline only)
Wednesday 12. August 2020
3 shares
Find more interesting events
Get event recommendations based on your Facebook taste. Get it now!Show me the suitable events for meNot now